Politie BigBand Oost-Nederland
Politie BigBand Oost-Nederland

De komende optredens


Optredens 2020:

Zondag 20 september     :  Het Nationale Park de Hoge Veluwe 

Zondag 22 november      :  Schouwburg Deventer 

Zondag 29 november      :  Jubileum concert t.g.v. het 100 jarig bestaan van de Politie BigBand Oost-Nederland
                                           De coronatijd is nog zeker niet voorbij en we hebben daarom dan ook na rijp beraad
                                           besloten het jubileumconcert dit jaar geen doorgang te laten vinden.
                                           Op een nader te bepalen datum in 2021 zal het jubileumconcert alsnog plaats gaan vinden.