Politie BigBand Oost-Nederland
Politie BigBand Oost-Nederland

Contact


De Politie BigBand van Oost-Nederland treedt niet op voor commerciële doeleinden. 
Wel zijn er mogelijkheden voor evenementen die het contact tussen politie en publiek raken.
U moet daarbij ook denken aan optredens bij evenementen waarbij ketenpartners als gemeente,
provincie, defensie en andere politiepartners een rol spelen.

Public Relations
Heeft u vragen over de Politie BigBand of over de mogelijkheden bij uw evenement?  
Neem dan contact op met de PR-functionaris van de BigBand
Pieter Eilers via pr@politiebigband.nl


Bestuurlijk

Marcel JansenVoor bestuurlijke vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de BigBand
Marcel Jansen via bestuur@politiebigband.nlContactgegevens
Politie BigBand Oost-Nederland
p/a De Zuylenkamp 19
6999 CA Hummelo
bestuur@politiebigband.nl