Politie BigBand Oost-Nederland
Politie BigBand Oost-Nederland

Nieuws


Op zaterdagmiddag 30 april jl. speelden we vanaf 16.00 uur in het park aan de Mesdagweg te Wolfheze ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging aldaar. In een feestelijke ingerichte tent speelden we twee sets van drie kwartier voor een enthousiast publiek!

Wolfheze

Op vrijdag 6 mei jl. vond in de Schouwburg Deventer de beëdiging van 140 nieuwe politiemensen plaats welke ceremonie wij muzikaal hebben ondersteund. Om 07.30 uur werd met de opbouw begonnen en om 09.15 uur zaten we klaar op het podium. In een ochtend- en middagsessie vonden de beëdigingen plaats door Jolanda Aalbers en Gert Veurink van de eenheidsleiding Oost-Nederland. Om 16.30 uur was het podium van de Schouwburg weer leeg en konden we moe maar voldaan naar huis. We kunnen stellen dat we met het optreden van onze BigBand een mooie bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze bijeenkomst. Vanaf deze kant willen we ook graag een compliment maken aan Marieke van Reen, onze contactpersoon die dag. Top geregeld!

Op zaterdag 14 mei jl. vierde de Arnhemse Muziek Federatie, waarbij onze vereniging is aangesloten, haar 100 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan traden20 aangesloten orkesten op zeven verschillende locaties in Arnhem op. U kunt zich wellicht voorstellen dat de organisatie hiervan een hele klus is geweest. Chapeau! De Politie BigBand Oost-Nederland speelde vanaf 15.00uurin Rozet aan de Kortestraat 16 in Arnhem. Ondanks het mooie weervonden trouwe fans de weg naar ons optreden en werden er ook mensen die voor het eerst ons optreden bezochten enthousiast van onze muziek. Ook dit was weer een mooie muzikale dag!

Rozet

                                             Foto: Daniëlle de Wit  

Geannuleerd

Jubileumconcert van de Politie BigBand Oost-Nederland geannuleerd. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen weekend de verscherpte COVID-maatregelen zijn ingegaan. Dit heeft bij het bestuur geleid tot de vraag of het geplande jubileumconcert van de Politie BigBand Oost-Nederland door kon gaan gezien deze nieuwe situatie.

Als bestuur zijn wij van mening dat het niet gepast is onder de huidige omstandigheden een concert te organiseren en daarbij ook bezoekers te ontvangen. Hoewel het strikt genomen volgens de regels toegestaan is, onder omstandigheden, een uitvoering te geven is het voor de bigband, die onderdeel is van de Nationale Politie niet gepast. De Politie hanteert in haar eigen beleidslijn dat fysieke bijeenkomsten alleen uit operationele noodzaak zijn toegestaan tot in ieder geval de duur van de huidige maatregelen (3 december a.s.). Ons concert valt binnen die periode en valt niet onder die voorwaarde.

Los van de geldende regels en adviezen vinden wij het als bestuur onze verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en er alles aan te doen, om het nu snel oplopende aantal besmettingen terug te dringen. Ook naar onze bezoekers en naar elkaar als leden van de band voelen wij deze verantwoordelijkheid. Daar past een fysieke bijeenkomst van die omvang niet bij.

Het is natuurlijk bijzonder spijtig dat wij ons (wederom) geconfronteerd zien met omstandigheden waaronder ons concert niet gehouden kan worden. Ons concert moet een feestelijke gebeurtenis zijn. We hebben ons daar op voorbereid en willen dat ook uitstralen tijdens het jubileumconcert. Onder de huidige omstandigheden kan daarvan geen sprake zijn, dus wij wachten op een beter moment voor ons en ons publiek en de samenleving.

Misschien breekt er in het voorjaar weer een periode aan waarin we elkaar in grotere gezelschappen kunnen treffen. We moeten het moment uitstellen, onze teleurstelling even verwerken, maar ons enthousiasme om muziek voor u te maken wordt er niet minder van.

Als bestuur vragen wij u begrip voor deze situatie. Wij nodigen u op een later moment wederom van harte uit bij ons aanwezig te zijn. We gaan dat plannen zodra er enig zicht is op omstandigheden die dat verantwoord mogelijk maken.

Wij wensen u en uw dierbaren alle goeds en hopen u in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen bij ons 100-jarig jubileum concert.