Politie BigBand Oost-Nederland
Politie BigBand Oost-Nederland

Nieuws


In het kader van haar 100-jarig bestaan geeft de Politie BigBand Oost-Nederland op
zondag 28 november 2021 een feestelijk concert in de Stadhuishal van de gemeente Arnhem.

Op 10 juni 2020 bestond de uit de Arnhemse Politie Muziek Verening voortgekomen Politie BigBand al 100 jaar.
Corona zorgde ervoor dat het jubileum-concert in 2020 geen doorgang kon vinden.
Ook nu is het nog niet geheel duidelijk of het geplande concert zijn doorgang kan vinden.

Toch zijn de voorbereidingen voor het concert op 28 november al in volle gang en zijn muzikanten,
gastmusici en de voorbereidingscommissie vol passie bezig toe te werken naar een geslaagd concert.

Het concert zal in het teken staan van samenwerking met en ondersteuning geven aan het Toon Hermans Huis Arnhem.
Het Toon Hermans Huis Arnhem, gevestigd Stadhoudersstraat 60 in Arnhem,  vervult de behoefte aan een laagdrempelige,
vrij toegankelijke ‘haven’ voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden.
Een plek waar zij terecht kunnen met al hun emoties, zorgen en vragen.
Ondersteund door geschoolde vrijwilligers kunnen ze er zelf, in hun eigen tempo en op hun eigen manier,
de draad van hun leven weer oppakken.

Het programma zal gevuld worden met een terugblik over de afgelopen 100 jaar,
waarin de als harmonie begonnen Arnhemse Politie Muziek Verening om werd gebouwd tot big-band,
daarna zijn vleugels uitspreide over de nieuw gevormde politieregio Gelderland-Midden,
om tenslotte onderdeel uit te maken van de Nationale Politie in de Eenheid Oost-Nederland.
De muziekvereniging is de afgelopen 100 jaar meegegroeid ten aanzien van kwaliteit en
de vorm van de muziek en wij zijn er daarom trots op u bij deze uit te nodigeen om te komen genieten
van een middag muzikaal kijk- en luistergenot en samen met ons terug te blikken op 100 jaar politiemuziek
in Arnhem en omstreken.

Jubileumconcert op zondag 28 november 2021

Aanvang: 14.30 uur – zaal open om 14.00 uur

Stadhuishal Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG  Arnhem.

 

Muziekvrienden,

Wij hopen dat u de afgelopen maanden in goede gezondheid bent doorgekomen en weinig hinder hebt ondervonden van de Corona pandemie.

We spraken de hoop uit dat we elkaar snel weer konden ontmoeten en laten genieten van onze optredens onder leiding van Guus Tangelder.

Afgelopen maanden lag alles stil zo ook onze vereniging.

Doordat deze periode zo lang duurde belandde uiteindelijk ook bij onze leden veel instrumenten in de koffers.
Het was immers lastig om de motivatie te blijven vinden zonder doel te blijven spelen.

Langzamerhand zagen we in mei dat er plannen bekend werden om terug te keren naar het “oude normaal”.
De toenemende vaccinatiegraad en de overige maatregelen hadden effect .

We waren dan ook zeer verheugd toen we kortgeleden het bericht kregen dat we weer konden starten met het repeteren.
Uiteraard met de nodige maatregelen.

Afgelopen woensdag, 2 juni, hebben we voor het eerst weer gerepeteerd op onze vertrouwde oefenlocatie bij de
Liemers Harmonie in Duiven . Nog net niet compleet maar de verwachting is dat dit snel weer het geval zal zijn.
Omdat we de leden op voorhand al hadden gevraagd de instrumenten weer uit de koffer te halen en alvast voorzichtig op te starten
voelde deze eerste repetitie direct weer voelde als vanouds.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden regelmatig via videoconferencing met elkaar vergaderd.
Met name de laatste vergadering zijn de er al weer plannen gemaakt voor een paar optredens
uiteraard voor zover de regelgeving dit toelaat en met inachtneming van de geldende maatregelen.

Vanzelfsprekend heeft u van ons ook nog ons jubileumconcert, dat we in 2020 moesten uitstellen van ons te goed.
We hopen u hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Blijf gezond!

 

 

Een eeuw Politiemuziek in Arnhem en omgeving

Logo 100 jaar APMV

In het voorjaar van 1920 werd bij de politie de 8-urige werkdag ingevoerd! De boeken beschrijven niet wat destijds de problemen waren.
Wat wel een feit was dat de heren Beumer, Plant en Van Lienden in de 8-urige werkdag aanleiding zagen om een politiemuziekvereniging
op te richten. Waarschijnlijk vrije tijd over!

Op 10 juni 1920 werd de Arnhemse Politie Muziek Vereniging (A.P.M.V.) geboren. Een handgeschreven document getuigd hiervan.
Men begon met 40 leden, maar het grootste probleem was: hoe komen wij aan 40 instrumenten. Leningen en een inzameling zorgden voor het nodige geld, fl. 3800,-! Het “directeurschap” werd, na daartoe gedaan verzoek, door dhr. G.J. Struik op zich genomen.

A.P.M.V eerste openbare optreden op 31-08-1921 en beschrijving van het vaandel.
Met Koninginnedag op 31 augustus 1921 volgde een eerste openbaar optreden nadat ze op 21 februari 1921 al in intieme kring de Commissaris van Politie een serenade hadden gebracht.

Op initiatief van Adriaan Bax kregen ze op deze Koninginnedag een vaandel uitgereikt als symbool van de goede verstandhouding tussen de Arnhemse burgers en de politie. Dit vaandel was gemaakt van zijde met aan één kant de kleur blauw van de stad met in het wit
het Arnhemse wapen met daaromheen in strakke letters:”Arnhemsche PolitieMuziekvereeniging” en aan de andere kant het symbool van hun vereniging, een kraaiende haan. Dat de haan als symbool van de A.P.M.V. is gebruikt is mogelijk herleidbaar naar de historisch-culturele uitleg dat het symbool van de haan het teken is van de komst van het initiatieke licht. In de oudheid was hij het zonnedier (aan de zonnegod Apollo gewijd). Dat symbool komt in alle beschavingen voor, die met de zon en met licht in verband worden gebracht, omdat de haan de dageraad aankondigt en de demonen van de nacht verjaagt. De haan staat voor waakzaamheid en strijdbaarheid. (Wikipedia) .

Aanbieding eerste vaandel

Aanbieding van het eerste vaandel, 31 augustus 1921.

De mooie haan is nog steeds paraat en kraait victorie! Nadat het stadhuis van de gemeente Arnhem naast het “Duivelshuis” een nieuwe vleugel erbij had gekregen, werd in 1968 de opening muzikaal omlijst door de A.P.M.V. De dag voor de officiële opening werd eerst nog de akoestiek van de hal gecontroleerd en in orde bevonden!

Orkestopstelling olv Jan Warbroek       De officiële openingshandeling

In orkestopstelling o.l.v. Jan Warbroek               De officiële openingshandeling

Het 50-jarig bestaan werd groots gevierd met een Nationaal Politie Muziekfestival op de Markt voor het Gelderse Provinciehuis.
Helaas is hier geen verdere documentatie van gevonden. Vanaf 1979 was de internationale “Politie Muziek Show” in de Rijnhal in
Arnhem-Zuid een begrip tot in de wijde omgeving, met uitverkochte zalen tot gevolg. Vanuit een samenwerking van de VVV, de gemeentepolitie Arnhem en de gemeente werd een stichting gevormd, om elk jaar medio oktober een spektakel van klank, kleur, licht en
beweging te laten opvoeren. Toen al was het de bedoeling met een dergelijk evenement de relatie tussen politie en publiek te verbeteren.
Een nu nog steeds geldende doelstelling binnen de huidige vereniging. Het bijzondere was dat de vereniging in die jaren een drumband had en zelfs enkele jaren een “majorette groep” van politieagentes. In die jaren was er veel mogelijk, maar het werd ook te kostbaar om dat als muziekvereniging te dragen en daarom was de organisatie onder gebracht in een aparte stichting. De grote animator van de shows was de toenmalige voorzitter Klaas den Uyl. Helaas werd na een politieke discussie over de capaciteit en inzetbaarheid van politie, de 10e Politie Muziekshow in 1987 de laatste van een mooie serie.

Politiemuziekshow 1979

Politiemuziekshow 1979

Dirigenten van de A.P.M.V./Politie BigBand
Van voor WO II is niet geheel duidelijk geworden wie de dirigenten zijn geweest van de harmonie. Na de wederoprichting van de kapel na WO II, werd Jan Warbroek dirigent. Hij werd in 1978 opgevolgd door Wim Jongen, een toenmalige student aan het conservatorium in Arnhem. Na een proefdirectie was al snel duidelijk dat er een talent was binnengehaald. Als beroepsmuzikant bij de Luchtmacht kapel had hij zijn contacten en al snel werd zijn talent ontdekt binnen Defensie. In 1981 leverde hij zijn dirigeerstok weer in voor een plek bij de Johan Willem Friso Kapel in Assen. Niet onvermeld mag blijven dat Wim Jongen tot in 1987 de algehele muzikale leiding had bij de genoemde “Politie Muziek Show”.

1980 – de harmonie o.l.v. Wim Jongen voor het politiebureau in de Beekstraat in Arnhem

1980 – de harmonie o.l.v. Wim Jongen voor het politiebureau in de Beekstraat in Arnhem

In de jaren 80 en 90 werden diverse concerten gegeven, waarvan die in Musis Sacrum in Arnhem het meest tot de verbeelding spreken. Vele bekende artiesten, zoals Mini & Maxi, The Deep River Quartet en de bekende Schots-Nederlandse operazangeres Caroline Kaart deelden het podium met de A.P.M.V.

1987 – A.P.M.V. o.l.v. Tom Beekman, samen met de Herman Hopman Jazzband

1987 – A.P.M.V. o.l.v. Tom Beekman, samen met de Herman Hopman Jazzband

Nogmaals werd via het conservatorium in Arnhem al snel een opvolger gevonden in de persoon van Tom Beekman. Hij was geen onbekende binnen het orkest, want hij had al regelmatig meegespeeld op trombone en op slagwerk, voor het opdoen van orkestervaring. Door de kwaliteit als dirigent viel Tom op binnen de militaire kapellen en werd ook hij dirigent van een militaire kapel, het Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. In 1996 werd abrupt het leven genomen van Tom en met hem vele leden van het Fanfarekorps tijdens
hun terugvlucht vanuit Italië tijdens de zogenoemde “Herculesramp.”

De politie reorganiseerde in de jaren 1993/1994 en daarbij kwam de A.P.M.V. in de moeilijkheden.
Er waren te weinig actieve politiemensen over om op een verantwoorde wijze een harmonieorkest op de been te kunnen houden.
Nog onder de leiding van Tom Beekman was al begonnen met het ombouwen van harmonie naar bigband. De blaasbas werd pianist. De hoornist werd basgitarist en de klarinetten schoolden om naar saxofoon. Een ware revolutie, maar door Tom in goede banen geleid. Hans Vos, zoon van oud politiecommissaris Vos, uit Arnhem stond, na het wegvallen van Tom, voor de zware klus de omvorming van de band verder te begeleiden. Vol enthousiasme ging hij hiermee aan de slag en slaagde erin een goede basis te leggen voor de band en de vereniging die we nu nog zijn.

2001 – Politie BigBand Gelderland-Midden, o.l.v. Hans Vos

2001 – Politie BigBand Gelderland-Midden, o.l.v. Hans Vos

In die jaren werden ook meerdere buitenlandse trips gemaakt, welke namens de politieorganisatie werden uitgevoerd.
Zoals de muzikale opluistering bij de “Dag van de Politie” in Hongarije in de plaats Pécs, waarmee de politie van
het district Gelderland-Midden toen een samenwerkingsverband had. Dit bezoek was mede mogelijk gemaakt door de IPA Hongarije, district Pécs. Ook Engeland werd bezocht op uitnodiging van de burgemeester van Croydon. In deze voorstad van Londen werd de vriendschappelijke band tussen de gemeente Arnhem en Croydon onderstreept. In 2004 werd Hans Vos opgevolgd door de in de lichte muziek binnen Arnhem en wijde omgeving zeer bekende muzikaal leider, Guus Tangelder. De inmiddels geridderde muzikale duizendpoot bracht de Politie BigBand Oost-Nederland, zoals de werknaam van de band inmiddels is gaan luiden, tot een bijzonder niveau. Met zeer uitdagende muzikale uitstappen weet hij de muzikanten op elk moment te boeien en tot muzikale hoogtepunten te brengen.

2020 - Politie BigBand Oost-Nederland onder leiding van Guus Tangelder

2020 - Politie BigBand Oost-Nederland onder leiding van Guus Tangelder

Die naam, Politie BigBand Oost-Nederland behoeft nog enige toelichting. Na de reorganisatie van de politie in 1993, volgden nog meer reorganisaties, nieuwe uniformen, andere “politie-stripings” en nog veel meer. Op het moment dat de gemeentepolitie Arnhem, regiopolitie Gelderland-Midden werd en nog later Nationale Politie, met “eenheden” in het land en wij kwamen te vallen onder de Eenheid Oost-Nederland, was het IPA-lid Tom van Es, oud politiehoofdcommissaris en inmiddels, samen met oud politiehoofdcommissaris Jan Wilzing, “ambassadeur” van de Politie BigBand, die ons op het spoor zette om direct de naam Politie BigBand Gelderland-Midden om te zetten naar Politie BigBand Oost-Nederland. “Whats in a name, maar het dekte wel mooi de lading, want wij zijn de enige bigband in de Eenheid Oost-Nederland, terwijl er ook nog twee politiekoren en twee politieorkesten zijn in deze Eenheid.

Zo zijn we aangeland in het jaar 2020 en dat is dan 100 jaar na het oprichtingsjaar 1920. Een heugelijk feit waarbij stil gestaan moet worden, maar . . . . . het jaar 2020 is een in alle opzichten bijzonder jaar en de voorbereidingen voor een mooi jubileumconcert waren al in volle gang toen de hele wereld werd getroffen voor COVID 19. Het jaar 2020 is daarom geen feestjaar. In 2021 zullen we de voorbereidingen weer oppakken en hopelijk kunnen we dan het 101-jarig bestaan vieren van de Arnhemse Politie Muziek Vereniging, in deze nu de Politie BigBand Oost-Nederland.

Logo PBB ON 

 

Optreden Nationaal Park De Hoge Veluwe - Zondag 20 september 2020

Een hoogtepunt in de afgelopen tijd was ons optreden op zondag 20 september 2020 in het Nationaal Park De Hoge Veluwe te Otterlo.
Deze dag waren de weergoden ons bijzonder goed gestemd. Er werd al gesproken over de laatste mooie zondag van dit jaar maar ik hoop dat er meer volgen. 

Voor een aantal muzikanten was het de eerste keer dat we op deze locatie met de Bigband mochten optreden. Voor een enthousiast publiek, met “als eregast” oud lid Uilke Bouma met zijn vrouw, werd een gevarieerd programma ten gehore gebracht. Alle muzikanten waren blij eindelijk weer op te kunnen treden en dan in deze setting, in één woord geweldig! De meeste van de muzikanten herinnerden zich nog een optreden op deze locatie onder andere weersomstandigheden maar dit optreden maakte dat helemaal goed.   

Enerzijds mooie ballads zoals “I Wish you Love” gezongen door Joanne Belgrave en anderzijds het stevige Mira Mira en het swingende Ain’t Nobody. 

Door onze muzikaal leider Guus Tangelder werd het publiek een inkijkje gegeven in de repetities als wij repeteren zonder zangeres en dan zelf het nummer “At Last” moeten zingen.  

Omdat dit optreden naar meer smaakte zijn we toch aan het kijken of we op de een of andere wijze voor u als trouwe Nieuwsbrieflezers nog een veilig optreden kunnen verzorgen. Dit kan alleen als we kunnen waarborgen dat het veilig en Coronaproof kan plaatsvinden en zal deels liggen aan de landelijke/regionale ontwikkelingen. We houden u op de hoogte.

Met dank aan Tom Letteboer voor de foto's.

Nationaal Park de Hoge Veluwe - Zondag 20 september 2020Nationaal Park de Hoge Veluwe- Zondag 20 september 2020

 

Secretariaatswijziging

Tijdens een dit jaar gehouden ledenvergadering werd door Marten Rozendal aangegeven dat hij,
na jarenlang het secretariaat bemand te hebben, wilde stoppen.

Het bestuur heeft Marcel Jansen, die als bariton-saxofonist in de BigBand meespeelt, 
bereid gevonden Marten op te volgen als secretaris.

Marcel Jansen

Marcel zal deze functie met ingang van 1 september 2020 gaan vervullen.

Vanaf deze plaats wordt Marten bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Het secretariaat blijft ongewijzigd bereikbaar op het emailadres: info@politiebigband.nl

Zoals in een vorige Nieuwsbrief werd vermeld zijn een aantal vacatures opgevuld.

Op trombone mochten wij Henk van der Ploeg, Rob Gerritsenen Huub Alofs verwelkomen en
op alt-sax Eddy Banning.

Zij zullen binnenkort voor het eerst optreden met het orkest.

Wij hopen dat zij zich snel thuis voelen in het orkest en wensen hen een mooie tijd.

Thans is alleen de functie van toetsenist/pianist is nog vacant.

Mocht u hier belangstelling voor hebben kunt u dit per mail, info@politiebigband.nl, kenbaar maken.

De maatregelen die gelden voor muziekoptredens hebben ons, in goed overleg met de manager
Programmering van de Schouwburg Deventer, doen besluiten het geplande optreden
op 22 november 2020 te laten vervallen.
Dit concert is opnieuw gepland op 23 januari 2022!

 

Een eeuw lang politiemuziek in en rond Arnhem.

Op 10 juni 2020 bestaat de vereniging van de Politie BigBand Oost-Nederland 100 jaar.

Begonnen als Arnhemse Politie Muziek Vereniging (A.P.M.V.), in een tijd waarin er koper schaarste was en het geld niet voor het oprapen lag,
werd toch besloten een politiemuziekvereniging op te starten om de vrije tijd op een aangename en culturele wijze in te vullen.

De vereniging kende zijn “ups en downs”. Van schaarste aan muzikanten tot de overbekende Politie Muziekshows in de Rijnhal en
de mooie concerten als harmonie in Musis Sacrum in Arnhem.

Rond 1995 was de harmonie-bezetting zodanig dat de keuze werd gemaakt om te schakelen naar Bigband.
De klarinettisten werden saxofonisten, de basblazer werd pianist en de hoornblazer werd basgitarist.
Zo ontstond de Politie BigBand Gelderland-Midden en na het ontstaan van de Nationale politie werd het Politie BigBand Oost-Nederland.

Zo musiceren we nog steeds na 100 jaar vol overtuiging en met plezier. Het mooie is, dat na de vorige oproep voor muzikanten,
er een zodanige respons kwam dat nagenoeg alle vacatures zijn opgevuld. Alleen de vacature van toetsenist/pianist is nog beschikbaar.

Een mooi cadeautje voor de vereniging is het feit dat de muziekverenigingen weer vanaf 1 juni in hun repetitieruimte mogen musiceren.
Iedereen kijkt weer uit om gezamenlijk (met max. 30 personen) aan de slag te gaan met hun hobby.

De coronatijd is nog zeker niet voorbij en we hebben daarom dan ook na rijp beraad besloten het jubileumconcert dit jaar
geen doorgang te laten vinden.

Op een nader te bepalen datum in 2021 zal het jubileumconcert alsnog plaats gaan vinden. 

Voorlopig gaan we weer, onder de nodige restricties, muziek maken onder de swingende leiding van Guus Tangelder.

 

100 jaar APMV